Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Straupes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6278 Lielstraupes luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 13. gs.g., 1723. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe;
Lielstraupē
Vidzeme
6277 Zvanu tornis Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe;
pie Lielstraupes pils
Vidzeme
6276 Lielstraupes senpilsētas un nocietinājumu sistēmas paliekas Arhitektūra Valsts nozīmes 14. gs. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe;
Lielstraupē
Vidzeme
6275 Lielstraupes pils un baznīcas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 14. gs., 1723., p?c1906. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe;
Lielstraupē
Vidzeme
6274 Lielstraupes zirgu pasta stacija Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs.s. Cēsu novads, Straupes pagasts;
Vecpastā
Vidzeme
6215 Mazstraupes pils ar parku Arhitektūra Valsts nozīmes 15. gs., 18. gs., 20. gs. Cēsu novads, Straupes pagasts;
Mazstraupes muižā
Vidzeme
3177 Krāsns Māksla Valsts nozīmes 20.gs.s. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe;
Lielstraupes pilī
Vidzeme
3174 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Cēsu novads, Straupes pagasts;
Lielstraupes mācītājmuižā
Vidzeme
3173 Vitrāža "Kristus dzimšana" Māksla Valsts nozīmes 1944. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe;
Lielstraupes luterāņu baznīcā
Vidzeme
3172 Vitrāža "Golgāta" Māksla Valsts nozīmes 1944. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe;
Lielstraupes luterāņu baznīcā
Vidzeme
3171 Siju apgleznojums Māksla Valsts nozīmes 18.gs.s. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe;
Lielstraupes luterāņu baznīcā
Vidzeme
3169 Kapa plāksne K.G.Lēvenvoldem Māksla Valsts nozīmes 1735. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe;
Lielstraupes luterāņu baznīcā
Vidzeme
3168 Kapa plāksne G.Rozenam Māksla Valsts nozīmes 1590. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe;
Lielstraupes luterāņu baznīcā
Vidzeme
3167 Kancele ar gleznojumiem (7) Māksla Valsts nozīmes 1739. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe;
Lielstraupes luterāņu baznīcā
Vidzeme
3166 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1911. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe;
Lielstraupes luterāņu baznīcā
Vidzeme
3165 Ērģeļu luktu gleznojumi (14) Māksla Valsts nozīmes 17.gs.b. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe;
Lielstraupes luterāņu baznīcā
Vidzeme
579 Lielstraupes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe;
Lielstraupē
Vidzeme
577 Ērgļu kalni - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Straupes pagasts;
starp Riebiņu un Eiķēnu ezeriem
Vidzeme
576 Zvejnieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Straupes pagasts;
pie Zvejniekiem
Vidzeme
575 Vējiņu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Straupes pagasts;
pie Vējiņiem
Vidzeme
574 Pūricu senkapi I (Kapu kalns, Lībiešu kapi), II (Turku kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Straupes pagasts;
pie Pūricām
Vidzeme
572 Jātnieku senkapi (Kapu kalniņš, Krievu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Straupes pagasts;
pie Jātniekiem
Vidzeme
569 Lielgaujmaļu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Straupes pagasts;
pie Gaujmaļiem
Vidzeme
566 Mazstraupes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe;
Vidzeme
564 Panūtes kalns - pilskalns (Krančkalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Straupes pagasts;
Braslas upes labajā krastā pie Panūtēm
Vidzeme
563 Batarejas kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes Cēsu novads, Straupes pagasts;
Braslas upes kreisajā krastā pie Pilskalniem
Vidzeme