Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Stradu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9011 Antanu senkapi II Arheoloģija Valsts nozīmes 9.–12. gs. Gulbenes novads, Stradu pagasts;
starp Antaniem un Jāņsētām
Vidzeme
6107 Zemnieku sēta "Dziesnieki" Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs.2.p., 20.gs.s. Gulbenes novads, Stradu pagasts;
Vecdziesniekos
Vidzeme
865 Jaunpommeru senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Stradu pagasts;
starp Jaunpommeriem, Aizpuriem un Kapeniešiem
Vidzeme
864 Antanu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Stradu pagasts;
pie Antaniem
Vidzeme