Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Smiltene;

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8582 Bērensa kapliča Arhitektūra Valsts nozīmes 1870. Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes kapsēta
Vidzeme
6879 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes muižā
Vidzeme
6878 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes muižā
Vidzeme
6877 Stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes muižā
Vidzeme
6876 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 2.p. Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes muižā
Vidzeme
6875 Kungu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 2.p. Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes muižā
Vidzeme
6874 Pilsdrupas Arhitektūra Valsts nozīmes 14. -17. gs. Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes muižā
Vidzeme
6873 Smiltenes muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs.- 19. gs. Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes muižā
Vidzeme
2387 Smiltenes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Smiltene;
Smiltenes muižā
Vidzeme
2386 Cērtenes pilskalns ar priekšpili un dambi Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Launkalnes pagasts; Smiltenes novads, Smiltene;
pie Cērtenes upītes
Vidzeme