Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Smārdes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6842 Nocietinājuma mūra fragmenti ar 2 vārtu torņiem un caurbrauktuvi. Arhitektūra Valsts nozīmes 15. -17. gs. 1688. 1752. Tukuma novads, Smārdes pagasts, Smārde;
Šlokenbekas muižā
Rīga
6841 Muižas dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1841. Tukuma novads, Smārdes pagasts, Smārde;
Šlokenbekas muižā
Rīga
6840 Mazā un lielā ratnīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1840.g. 20. gs. Tukuma novads, Smārdes pagasts, Smārde;
Šlokenbekas muižā
Rīga
6839 Klētis (2) Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 19. gs. s. Tukuma novads, Smārdes pagasts, Smārde;
Šlokenbekas muižā
Rīga
6838 Šlokenbekas muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 15. -19. gs. Tukuma novads, Smārdes pagasts, Smārde;
Šlokenbekas muižā
Rīga
6835 Dzirnavu klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Tukuma novads, Smārdes pagasts, Smārde;
Šlokenbekas dzirnavās
Rīga
2324 Šlokenbekas viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Tukuma novads, Smārdes pagasts, Smārde;
Šlokenbekā
Rīga
2322 Ūdru Milzukalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Tukuma novads, Smārdes pagasts;
pie Ūdriem
Rīga
2320 Milzkalnes Baznīcas kalns - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Tukuma novads, Smārdes pagasts;
pie Milzkalnes skolas
Rīga