Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Skultes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6453 Skultes luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1754. -1757. Limbažu novads, Skultes pagasts, Skulte;
Rīga
3946 Portāls Māksla Valsts nozīmes 18.gs. Limbažu novads, Skultes pagasts, Skulte;
Skultes luterāņu baznīcā
Rīga
3944 Kancele ar gleznojumiem (8) Māksla Valsts nozīmes 18.gs.v. Limbažu novads, Skultes pagasts, Skulte;
Skultes luterāņu baznīcā
Rīga
3943 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 18.gs. Limbažu novads, Skultes pagasts, Skulte;
Skultes luterāņu baznīcā
Rīga
3942 Altāris Māksla Valsts nozīmes 18.gs.v. Limbažu novads, Skultes pagasts, Skulte;
Skultes luterāņu baznīcā
Rīga
1480 Stārastu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Skultes pagasts;
pie Stārastiem
Rīga