Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Skujenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
3161 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1903. Amatas novads, Skujenes pagasts;
Skujenes luterāņu baznīcā
Vidzeme
551 Drapmaņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Skujenes pagasts;
starp Drapmaņiem un Drapmaņu ezeru
Vidzeme
550 Skujenes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Skujenes pagasts, Skujene;
centrā pie luterāņu baznīcas
Vidzeme
549 Taurupju senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Skujenes pagasts;
pie Vidustaurupēm
Vidzeme
544 Ģībēnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Skujenes pagasts;
pie Ģībēniem
Vidzeme