Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Skaņkalnes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2491 Skaņkalnes (Kolbergas) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Skaņkalnes pagasts;
Salacas upes kreisajā krastā pie Lībiešiem
Vidzeme
2488 Vīkšēnu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Skaņkalnes pagasts;
Laņģupītes kreisajā krastā pie Pilskalniem
Vidzeme