Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Saulkrasti,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8774 Ģelžu ģimenes vasarnīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1959., 1976. Saulkrastu novads, Saulkrasti, Inčupes iela 10;
Rīga
4216 Kancele ar gleznojumiem durvīs (2) Māksla Valsts nozīmes 18.gs.Ip. Saulkrastu novads, Saulkrasti, Ainažu iela 4;
Pēterupes luterāņu baznīcā
Rīga
4215 Epitāfija A.A.Pistolkorsai Māksla Valsts nozīmes 1854. Saulkrastu novads, Saulkrasti, Ainažu iela 4;
Pēterupes luterāņu baznīcā
Rīga