Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Sarkaņu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1801 Vecdilmaņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Sarkaņu pagasts;
pie Vecdilmaņiem
Vidzeme
1798 Lejaskujauguļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Sarkaņu pagasts;
pie Lejaskujauguļiem
Vidzeme
1797 Kapmaļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Sarkaņu pagasts;
pie Kapmaļiem
Vidzeme
1795 Īvānu Velnakmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Sarkaņu pagasts;
pie Īvāniem
Vidzeme
1793 Patkules senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Sarkaņu pagasts, Patkule;
pie Graudu krejotavas
Vidzeme
1792 Ižezera ezera mītne Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Sarkaņu pagasts;
Ižezera ZR daļā pie Ezerlaukiem
Vidzeme