Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Salacgrīvas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1476 Lībiešu Upuralas - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes Limbažu novads, Salacgrīvas pagasts;
pie Kuiķuļiem
Rīga
1474 Krogkalnu senkapi (Baznīckalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Salacgrīvas pagasts;
pie Krogkalniem
Rīga