Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Salacgrīva,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
3935 Kancele Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Limbažu novads, Salacgrīva, Baznīcas iela 4;
Lielsalacas luterāņu baznīcā
Rīga
3934 Interjera dekoratīvā apdare (4 ciļņi) Māksla Valsts nozīmes 1927. Limbažu novads, Salacgrīva, Baznīcas iela 4;
Lielsalacas luterāņu baznīcā
Rīga
3932 Altāris Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Limbažu novads, Salacgrīva, Baznīcas iela 4;
Lielsalacas luterāņu baznīcā
Rīga
1478 Salacgrīvas viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Salacgrīva, Baznīcas iela;
Salacas labajā krastā
Rīga