Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Sējas novads

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2138 Stēderu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Sējas novads;
pie Stēderu kapsētas
Rīga
2137 Murjāņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Sējas novads, Murjāņi, Gaujas iela 9; Sējas novads, Murjāņi, Gaujas iela 11; Sējas novads, Murjāņi, Gaujas iela 13; Sējas novads
Rīga