Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Rugāju pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
297 Ķeibenieku senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rugāju novads, Rugāju pagasts;
pie Tilžas pagasta Ķeibeniekiem
Latgale
293 Aizstirnes senkapi (Vecie kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rugāju novads, Rugāju pagasts;
starp Aizstirni un Mazezeriņu
Latgale
291 Mašķu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rugāju novads, Rugāju pagasts;
pie Mašķiem
Latgale
290 Čušļu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Rugāju novads, Rugāju pagasts;
pie Čušļu kapsētas
Latgale
289 Dzirnavsalas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes Rugāju novads, Rugāju pagasts, Mieriņi;
Pededzes vecupes labajā krastā, Dzirnavsalas rajonā
Latgale