Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Rucavas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8569 Papes bākas tornis Industriālais Valsts nozīmes 1910. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
Papes bāka
Kurzeme
6119 Zemnieku sēta "Gaiļi" Arhitektūra Valsts nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Nida;
Gaiļos
Kurzeme
6118 "Žubru" dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1820. -1830. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
Žubros
Kurzeme
6116 Papes Ķoņu zvejnieku ciems Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 2.p. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Pape;
Kurzeme
6115 Zvejnieku- zemnieku sēta "Jūrmalnieki" Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 2.p. -20. gs.30.g. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Nida;
Jūrmalniekos
Kurzeme
3845 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1936. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Rucava;
Rucavas luterāņu baznīcā
Kurzeme
3844 Ērgeļu prospekts Māksla Valsts nozīmes 1936. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Rucava;
Rucavas luterāņu baznīcā
Kurzeme
1413 Mazkatužu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
pie Mazkatužu veikala
Kurzeme
1412 Leju senkapi un Upuravots - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
Svētavotos, pie bij. Lejām, Sventājas upes labajā krastā
Kurzeme
1409 Klaustiņu akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
pie Klaustiņiem
Kurzeme
1408 Kalna Urbānu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
pie Kalna Urbāniem
Kurzeme
1403 Ģeistautu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
pie bij. Ģeistautu skolas
Kurzeme
1401 Bašķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
pie bij. Bašķiem, Sventājas upes labajā krastā
Kurzeme