Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Rendas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6371 Mežmuižas klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
Lielrenda, Ezergaļos
Kurzeme
2213 Māras kambaru alas - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts; Talsu novads, Ģibuļu pagasts;
Abavas labajā krastā uz Kuldīgas un Talsu novadu robežas.
Kurzeme
1259 Rendas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
pie Valdātiem
Kurzeme
1258 Lielrendas Velna laiva - senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
pie Rendas pienotavas
Kurzeme
1254 Avotiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Rendas pagasts;
pie Avotiņiem
Kurzeme