Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Rencēnu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9097 "Sīleņu" dzīvojamā rija Arhitektūra Valsts nozīmes 1840. Valmieras novads, Rencēnu pagasts;
"Sīleņi"
Vidzeme
8675 Vecā kungu māja ("Vidus māja") Arhitektūra Valsts nozīmes 1835.g. Valmieras novads, Rencēnu pagasts, Rencēnmuiža;
"Rozes"
Vidzeme
8674 Rencēnmuižas apbūve ar parku Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs. 1.puse - 20.gs. Sākums Valmieras novads, Rencēnu pagasts, Rencēnmuiža;
Vidzeme
2478 Lapaiņu pēdakmens Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Rencēnu pagasts;
pie Lapaiņiem
Vidzeme
99 Tēlnieka E.Meldera dzimtās mājas Vēsture Valsts nozīmes 1889. Valmieras novads, Rencēnu pagasts;
Speļģos
Vidzeme