Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Rūjiena,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6918 Rūjienas luterāņu baznīca ar žogu Arhitektūra Valsts nozīmes 1263. 16. gs. b. 20.gs.b. Rūjienas novads, Rūjiena, Rīgas iela 32;
Vidzeme
4524 Piemineklis J.Skujiņai "Madonna Orans" Māksla Valsts nozīmes 1934. Rūjienas novads, Rūjiena, Rīgas iela 30;
Vidzeme
4522 Piemineklis Rūjienas atbrīvošanai "Tālavas taurētājs" Māksla Valsts nozīmes 1937. Rūjienas novads, Rūjiena, Centra laukums 1;
Vidzeme
4521 Piemineklis A.Alberingam "Sējējs" Māksla Valsts nozīmes 1939. 1988. Rūjienas novads, Rūjiena, Dārza iela 3;
Vidzeme
100 Gleznotāja A.Alkšņa dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1864.-1897. Rūjienas novads, Rūjiena, Rīgas iela 11a;
Vidzeme