Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Puzes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6960 Saimniecības ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Ventspils novads, Puzes pagasts;
Puzē, Puzes mācītājmuižā
Kurzeme
6959 Mācītāja māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. v. Ventspils novads, Puzes pagasts;
Puzē, Puzes mācītājmuižā
Kurzeme
6958 Puzes mācītājmuižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 17.gs.18.gs. Ventspils novads, Puzes pagasts;
Puzē, Puzes mācītājmuižā
Kurzeme
6957 Puzes luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 17.gs.,19.gs. Ventspils novads, Puzes pagasts;
Puzē
Kurzeme
4644 Ciļņi "Ģerboņi" (4) Māksla Valsts nozīmes 1692. Ventspils novads, Puzes pagasts;
Puze, Puzes luterāņu baznīcā
Kurzeme
2545 Puzes pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Puzes pagasts;
starp Ķesteriem un Pilskalniem
Kurzeme