Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Priekule,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6430 Priekules pils vārti Arhitektūra Valsts nozīmes 1688. Dienvidkurzemes novads, Priekule, Zviedru vārtu iela 2;
Kurzeme
3843 Vārtu plastiskā apdare un cilnis Ģerbonis Māksla Valsts nozīmes 1688. Dienvidkurzemes novads, Priekule, Zviedru vārtu iela 2;
Kurzeme