Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Priekuļu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8938 Priekuļu lauksaimniecības izmēģinājumu un selekcijas stacijas ēka ar šķūni Industriālais Valsts nozīmes 1922.-1934. Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Priekuļi, Selekcijas iela 3;
Vidzeme
6258 Jāņmuižas muižnieka dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b.,19.gs.b. Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Priekuļi;
Jāņmuižā
Vidzeme
3139 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Priekuļu novads, Priekuļu pagasts;
Jaunraunas muižas pārvaldn. mājā
Vidzeme
3138 Mansarda logu apdare Māksla Valsts nozīmes 18.gs.b. Priekuļu novads, Priekuļu pagasts;
Jāņmuižas dzīv. ēkā
Vidzeme
3137 Interjera dekoratīvā apdare (4 telpās) Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Priekuļu novads, Priekuļu pagasts;
Jāņmuižas dzīv. ēkā
Vidzeme
3136 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Priekuļu novads, Priekuļu pagasts;
Jāņmuižas dzīv. ēkā
Vidzeme
505 Kampu - Ģūģeru senkapi, apmetne un kulta akmens Arheoloģija Valsts nozīmes None Priekuļu novads, Priekuļu pagasts;
starp Piļiem, Kampiem un Ģūģeriem
Vidzeme
16 Dzejnieka E.Treimaņa - Zvārguļa dzīves vieta un kaps Vēsture Valsts nozīmes 1866.-1950. Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Leukādijas;
Vidzeme