Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Piltenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6938 Landzes luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1701. 1776. Ventspils novads, Piltenes pagasts;
Landzē
Kurzeme
4616 Kancele Māksla Valsts nozīmes 1701. Ventspils novads, Piltenes pagasts;
Landze, Landzes luterāņu baznīcā
Kurzeme
4613 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 18.gs.v. Ventspils novads, Piltenes pagasts;
Landze, Landzes luterāņu baznīcā
Kurzeme
4612 Durvju komplekti (2) Māksla Valsts nozīmes 18.gs. 1847. Ventspils novads, Piltenes pagasts;
Landze, Landzes luterāņu baznīcā
Kurzeme
4611 Altāris Māksla Valsts nozīmes 1701. Ventspils novads, Piltenes pagasts;
Landze, Landzes luterāņu baznīcā
Kurzeme
2533 Landzes baznīcas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Piltenes pagasts;
pie Landzes luterāņu baznīcas
Kurzeme
2532 Lagzdīnes pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Piltenes pagasts;
pie Kalniem
Kurzeme