Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Piltene;

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6937 Piltenes pilsdrupas Arhitektūra Valsts nozīmes 14. gs. s. Ventspils novads, Piltene;
Kurzeme
6936 Piltenes luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1709. -1719. Ventspils novads, Piltene;
Kurzeme
4626 Kapa piemineklis H.Ostenam-Sakenam Māksla Valsts nozīmes 19.gs.s. Ventspils novads, Piltene;
Piltenes luterāņu baznīcā
Kurzeme
4625 Kancele Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIc. Ventspils novads, Piltene;
Piltenes luterāņu baznīcā
Kurzeme
4623 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1722. Ventspils novads, Piltene;
Piltenes luterāņu baznīcā
Kurzeme
4622 Ērģeļu prospekts Māksla Valsts nozīmes 18.gs.20.g. Ventspils novads, Piltene;
Piltenes luterāņu baznīcā
Kurzeme
4621 Baznīcēnu soli Māksla Valsts nozīmes 18.gs.s. Ventspils novads, Piltene;
Piltenes luterāņu baznīcā
Kurzeme
4620 Altāris Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IVc. Ventspils novads, Piltene;
Piltenes luterāņu baznīcā
Kurzeme
2529 Piltenes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Piltene;
Kurzeme