Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Pededzes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
208 Stuborovas senkapi (Krāsmata) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Pededzes pagasts;
Lielajā Stuborovā
Vidzeme
206 Jaseņicu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Pededzes pagasts, Jaseņeci;
Vidzeme
205 Fiku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Pededzes pagasts, Fjuki;
Vidzeme