Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Padures pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9192 Padures vecās skolas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 11. - 14.gs. Kuldīgas novads, Padures pagasts;
"Lota"
Kurzeme
9073 Lapsu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 9./10.gs. Kuldīgas novads, Padures pagasts;
"Lapsas"
Kurzeme
8920 Tigves senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 11.-15.gs. Kuldīgas novads, Padures pagasts;
pie Tigves (Tigas) pilskalna, vecā Kuldīgas - Ventspils ceļa kreisajā pusē
Kurzeme
6370 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs.II p. Kuldīgas novads, Padures pagasts, Padure;
Padures muižā
Kurzeme
6369 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Kuldīgas novads, Padures pagasts, Padure;
Padures muižā
Kurzeme
6368 Muižas dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 18.gs.,19. gs., 2.c.,1870. Kuldīgas novads, Padures pagasts, Padure;
Padures muižā
Kurzeme
6367 Padures muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 19. gs. Kuldīgas novads, Padures pagasts, Padure;
Padures muižā
Kurzeme
3695 Durvju vērtnes (2) Māksla Valsts nozīmes 18.gs.b. Kuldīgas novads, Padures pagasts, Ķimale;
Ķimales muižas dzīv. ēkā
Kurzeme
1249 Tigves (Tigas) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Padures pagasts;
pie Viršiem
Kurzeme
1248 Padures (Beltes) pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Padures pagasts;
pie Pilskalniem un Jaunbeltēm
Kurzeme
1247 Ābelnieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Padures pagasts, Ķimale;
pie Ābelniekiem
Kurzeme