Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Pļaviņas

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6165 Gostiņu luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1828. -1830. Aizkraukles novads, Pļaviņas, Lielā iela 34;
Zemgale
2607 Gostiņu skansts - viduslaiku nocietinājums Arheoloģija Valsts nozīmes None Aizkraukles novads, Pļaviņas;
Gostiņos pie Skanstupītes ietekas Daugavā
Zemgale
4 Rakstnieka J.Jaunsudrabiņa un gleznotāja A.Štrāla dzīves vieta Vēsture Valsts nozīmes 1913.-1939. 1939.-1947. Aizkraukles novads, Pļaviņas, Kalna iela 11;
Zemgale