Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ogre,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9088 Degvielas uzpildes stacija Arhitektūra Valsts nozīmes 1960. Ogres novads, Ogre, Daugavpils iela 74;
Rīga
4078 Sienu gleznojumi Māksla Valsts nozīmes 20.gs.30.g. Ogres novads, Ogre, Gaismas prospekts 2/6;
sanatorijā "Ogre"
Rīga
2888 Sanatorija "Saulstari" Arhitektūra Valsts nozīmes 1928. Ogres novads, Ogre, Saulstaru iela 2;
Rīga