Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Naukšēnu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6917 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Ip. Valmieras novads, Naukšēnu pagasts;
Naukšēnu muižā
Vidzeme
6916 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Valmieras novads, Naukšēnu pagasts;
Naukšēnu muižā
Vidzeme
6915 Pulksteņu tornis (siernīca) Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Valmieras novads, Naukšēnu pagasts;
Naukšēnu muižā
Vidzeme
6914 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. 1820. Valmieras novads, Naukšēnu pagasts;
Naukšēnu muižā
Vidzeme
6913 Naukšēnu muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. 1820. 19. gs. b. Valmieras novads, Naukšēnu pagasts;
Naukšēnu muižā
Vidzeme
2469 Naukšēnu Kābele - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Naukšēnu pagasts;
Rūjas kreisajā krastā, ap 1 km uz R no Naukšēniem
Vidzeme
2468 Andrecēnu akmens (Velna gulta) - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Naukšēnu pagasts;
pie Andrecēniem
Vidzeme