Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Nītaures pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
503 Ķēču pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes Amatas novads, Nītaures pagasts;
pie Vieļavu fermas
Vidzeme
502 Vecsārtēnu senkapi I,II (Sārta kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Nītaures pagasts;
pie Vecsārtēniem
Vidzeme
500 Asaru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Nītaures pagasts;
pie Asaru ezera
Vidzeme
499 Nītaures viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Nītaures pagasts, Nītaure;
centrā
Vidzeme
498 Annasmuižas senkapi (Vasu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Nītaures pagasts;
Nītaures - Līgatnes ceļa 8. km pie Akmeņkalniem
Vidzeme
497 Nītaures pilskalns (Vaļņa kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Nītaures pagasts;
1 km no Nītaures, Ieriķu ceļa malā, Mergupes labajā krastā
Vidzeme