Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Medzes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6429 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts;
Tāšu muižā
Kurzeme
6427 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1734. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts;
Tāšu muižā
Kurzeme
6426 Tāšu muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts;
Tāšu muižā
Kurzeme
3839 Parkets Māksla Valsts nozīmes 19.gs. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts, Tāši;
Tāšu muižas dzīvojamā mājā
Kurzeme
3838 Kamīns Māksla Valsts nozīmes 18.gs.30.g. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts, Tāši;
Tāšu muižas dzīvojamā mājā
Kurzeme
3837 Kamīns Māksla Valsts nozīmes 18.gs.30.g. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts, Tāši;
Tāšu muižas dzīvojamā mājā
Kurzeme
3836 Kamīns Māksla Valsts nozīmes 18.gs.30.g. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts, Tāši;
Tāšu muižas dzīvojamā mājā
Kurzeme
3835 Portāls un durvju komplekts ar apkalumiem Māksla Valsts nozīmes 1734. 19.gs. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts, Tāši;
Tāšu muižā
Kurzeme
3834 Interjera dekoratīvā apdare Māksla Valsts nozīmes 18.gs.30.g. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts, Tāši;
Tāšu muižā
Kurzeme
1376 Tāšu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts;
pie Vitkām
Kurzeme
1375 Jāču senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts;
pie Tauriņiem un bij. Jāčiem
Kurzeme
1373 Strautiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts;
pie Strautiņiem
Kurzeme
1371 Krastiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts;
pie Krastiņiem (Ozoliņiem)
Kurzeme
1370 Mātras (Kalnmaļu) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts;
pie Kalnmaļiem
Kurzeme
1367 Medzes pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts;
Medzes parkā
Kurzeme
1366 Kapsēdes senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts;
bij. Kapsēdes muižas centrā Grobiņas-Ventspils šosejas labajā pusē
Kurzeme