Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Meņģeles pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2889 Meņģeles luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1791. Ogres novads, Meņģeles pagasts, Meņģele;
Rīga
1859 Ģērķu Dievu (Upuru) kalns - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes Ogres novads, Meņģeles pagasts;
pie Ģērķiem
Rīga