Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Mazsalaca;

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6912 Staļļi Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Ip. Valmieras novads, Mazsalaca;
Valtenberģu muižā
Vidzeme
6911 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 19. gs. Valmieras novads, Mazsalaca;
Valtenberģu muižā
Vidzeme
6910 Parka paviljons Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Ip. Valmieras novads, Mazsalaca;
Valtenberģu muižā
Vidzeme
6909 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Ip. Valmieras novads, Mazsalaca;
Valtenberģu muižā
Vidzeme
6908 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 1780. 1932. - 1934. Valmieras novads, Mazsalaca;
Valtenberģu muižā
Vidzeme
6907 Valtenberģu muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. 19. gs. 1932. - 1934. Valmieras novads, Mazsalaca;
Valtenberģu muižā
Vidzeme