Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Mazsalaca,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
4517 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1911. Valmieras novads, Mazsalaca, Baznīcas iela 24;
Mazsalacas Sv. Annas luterāņu baznīcā
Vidzeme
4516 Altāris Māksla Valsts nozīmes 17.gs.80.g. Valmieras novads, Mazsalaca, Baznīcas iela 24;
Mazsalacas Sv. Annas luterāņu baznīcā
Vidzeme