Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Matkules pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2313 Matkules senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kandavas novads, Matkules pagasts;
pie Matkules kapsētas
Rīga
2311 Ķempju Piltiņkalns - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Kandavas novads, Matkules pagasts;
pie Ķempjiem
Rīga
2310 Matkules pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Kandavas novads, Matkules pagasts;
pie Busēm
Rīga
2309 Lanksēdes senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Kandavas novads, Matkules pagasts;
pie Arājiem
Rīga
2308 Matkules Baznīcas kalns - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Kandavas novads, Matkules pagasts;
Imulas kreisajā krastā pret Matkules pilskalnu
Rīga