Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Matīšu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6906 Matīšu luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1687. Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši;
Vidzeme
4512 Kancele Māksla Valsts nozīmes 17.gs.80.g. Burtnieku novads, Matīšu pagasts;
Matīšu luterāņu baznīcā
Vidzeme
4511 Altāris Māksla Valsts nozīmes 17.gs.80.g. Burtnieku novads, Matīšu pagasts;
Matīšu luterāņu baznīcā
Vidzeme