Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Malienas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2797 Ērmaņu muižas kungu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 2.c. Alūksnes novads, Malienas pagasts;
Ērmaņos
Vidzeme
198 Naglu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Malienas pagasts;
pie Naglām, Pērkoniem un Dārzniekiem
Vidzeme
196 Luņķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Malienas pagasts;
Luņķos pie Balodīšiem
Vidzeme