Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Madlienas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2887 Madlienas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1246. 1740. Ogres novads, Madlienas pagasts, Madliena;
Rīga
1851 Uženu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Madlienas pagasts;
pie Vecuženiem
Rīga
1850 Ūsiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Madlienas pagasts;
pie Ūsiņiem
Rīga
1848 Plāteres pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Madlienas pagasts;
pie Mežsargiem
Rīga
1845 Šķebiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ogres novads, Madlienas pagasts;
pie Šķebiņiem
Rīga