Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Mālupes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
201 Upeskrastu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Mālupes pagasts;
pie Upeskrastiem
Vidzeme
200 Tarvu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Mālupes pagasts;
pie Tarvām
Vidzeme
199 Beterevas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Mālupes pagasts, Bāterava;
Vidzeme