Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Mālpils novads

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9150 Bukas muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs., 19.gs. II p., ap 1910. Mālpils novads;
Bukas muižā
Rīga
8488 Mālpils luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1766., 1850., 1924. Mālpils novads;
Rīga
6704 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Ip. Mālpils novads, Mālpils;
Mālpils muižā
Rīga
6703 Kungu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 20. gs. s. Mālpils novads, Mālpils;
Mālpils muižā
Rīga
6702 Mālpils muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. - 20. gs. Mālpils novads;
Mālpils muižā
Rīga
2125 Sidgundas pilskalns (Veckalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Mālpils novads;
pie Veckalniem
Rīga
2124 Mālpils viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Mālpils novads;
pie Sprīdīšiem
Rīga
2121 Idiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Mālpils novads;
pie Idiņiem
Rīga