Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ludza;

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
7441 Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 19.gs. Ludzas novads, Ludza;
Latgale
6463 Ludzas pilsdrupas Arhitektūra Valsts nozīmes 1399., 18. gs. Ludzas novads, Ludza;
Lielā Ludzas ezera krastā
Latgale
1545 Jurizdikas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Ludzas novads, Ludza;
Ludzas austrumu nomalē
Latgale
1544 Ludzas viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Ludzas novads, Ludza;
Lielā Ludzas ezera krastā
Latgale
1543 Odu kalns - senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ludzas novads, Ludza;
Kr. Barona ielas galā
Latgale