Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Lodes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6905 Arakstes muižas staļļi Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Ip. Valmieras novads, Lodes pagasts;
Arakstes muižā
Vidzeme
6904 Arakstes muižas klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Ip. Valmieras novads, Lodes pagasts;
Arakstes muižā
Vidzeme
2456 Kalnalammiku apmetne un Upurakmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Lodes pagasts;
pie Kalnalammikām
Vidzeme