Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Lizuma pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
5070 Velēnas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1898. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Velēna;
Vidzeme
5068 Stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 1876. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums;
Lizuma muižā
Vidzeme
5064 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs.60.g. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums;
Lizuma muižā
Vidzeme
3357 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1898. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Velēna;
Velēnas luterāņu baznīcā
Vidzeme
852 Uriekstes pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Lizuma pagasts;
pie Lāčukaktiem un Zemgaļiem
Vidzeme
851 Brīvzemnieku senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Lizuma pagasts;
pie Brīvzemniekiem un Lejiešiem
Vidzeme