Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Litenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8919 Kraukļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 1.-4.gs. Gulbenes novads, Litenes pagasts;
pie Kraukļiem
Vidzeme
8711 Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vieta Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1935.-1941. Gulbenes novads, Litenes pagasts;
"Valsts mežs 5068 007 0045", Sitas silā
Vidzeme
8563 Komunistiskā masu terora upuru piemiņas vieta un kapi Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1941 Gulbenes novads, Litenes pagasts;
pie Litenes kapsētas
Vidzeme
5060 Stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 1821. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene;
Litenes muižā
Vidzeme
5052 Litenes muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. 19. gs. b. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene;
Litenes muižā
Vidzeme
849 Lešķu senkapi (Kapu tīrums) Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Litenes pagasts;
starp Lešķiem un Jaunlešķiem
Vidzeme
848 Podnieku senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Litenes pagasts;
pie Siliņiem
Vidzeme
847 Akmeņrūču senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Litenes pagasts;
pie Akmeņrūču strauta ietekas Sitas upē
Vidzeme