Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Limbažu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8609 Nabes muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs. 2.puse Limbažu novads, Limbažu pagasts, Nabe;
Rīga
6451 Nabes pils tornis "kapela" Arhitektūra Valsts nozīmes 14. gs. Limbažu novads, Limbažu pagasts;
Ausmās, Nabes muižā
Rīga
1471 Stūru senkapi (Liepkalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Limbažu pagasts;
pie Stūriem
Rīga
1470 Ikšķiļu Svētā liepa - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Limbažu pagasts;
pie Ikšķilēm
Rīga
1468 Buļļumuižas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Limbažu pagasts;
pie bij. Buļļumuižas
Rīga
1467 Auru senkapi (Liepkalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Limbažu pagasts;
pie Auriem
Rīga
1466 Nabes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Limbažu pagasts;
Ausmās, Nabes muižā
Rīga