Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Liezēres pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9255 Stārķu saliņas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes 5.–3. gt. p. m. ē.; 6. gs. p. m. ē.–4. gs. m. ē. Madonas novads, Liezēres pagasts, Liezēre
Liezēra ezera Z daļā, Stārķu saliņā
Vidzeme
1758 Liezēres pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Liezēres pagasts;
pie Vecvēķiem un Jaunvēķiem
Vidzeme
1757 Tirguskalna senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Madonas novads, Liezēres pagasts;
pie Tirguskalniem
Vidzeme
1756 Puļķu Velna akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Liezēres pagasts;
pie Puļķiem
Vidzeme
1755 Puļķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Liezēres pagasts;
pie Puļķiem
Vidzeme
1753 Pelavu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Liezēres pagasts;
pie Pelavām
Vidzeme
1752 Avotiņu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Liezēres pagasts;
pie Ogriņiem un Avotiņiem, Ogressilā
Vidzeme
1749 Lejasstukuļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Liezēres pagasts;
pie Lejasstukuļiem
Vidzeme
1741 Salnaskroga senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Liezēres pagasts;
pie bij. Salnaskroga, Liezēres un Cesvaines ceļu krustojumā
Vidzeme
1739 Avotiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Liezēres pagasts;
pie Avotiņiem un Ogriņiem, Ogressilā pie Avotiņu pilskalna
Vidzeme
1738 Ozolmuižas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Liezēres pagasts;
Ozolmuižā pie Palejām
Vidzeme
1737 Lubejas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Liezēres pagasts, Lubeja;
pie Krievlejām
Vidzeme
1736 Liezēres ezera mītne Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Liezēres pagasts;
Liezēres ezera Z daļā, Stārķu saliņā
Vidzeme
1735 Dzeņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Liezēres pagasts;
Dzeņos pie Avotiņiem
Vidzeme