Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Liepnas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2946 Soli Māksla Valsts nozīmes 20.gs.30.g. Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Liepna;
Liepnas luterāņu baznīcā
Vidzeme
2945 Kancele Māksla Valsts nozīmes 20.gs.30.g. Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Liepna;
Liepnas luterāņu baznīcā
Vidzeme
2944 Altāris Māksla Valsts nozīmes 20.gs.30.g. Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Liepna;
Liepnas luterāņu baznīcā
Vidzeme
2795 Liepnas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1935. -1937. Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Liepna;
Vidzeme
195 Purnavas senkapi (Kara kapi, Franču kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Purnava;
pie Asariem
Vidzeme
193 Kudinavas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Kudinava;
pie Podniekiem
Vidzeme