Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Launkalnes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8335 Kapusila pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Launkalnes pagasts;
Kapusila mežā pie bij. Kapusiliem
Vidzeme
2386 Cērtenes pilskalns ar priekšpili un dambi Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Launkalnes pagasts; Smiltenes novads, Smiltene;
pie Cērtenes upītes
Vidzeme
2377 Pīkaņu Skansts kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Launkalnes pagasts;
pie Pīkaņiem
Vidzeme