Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Laucienes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6760 Zirgu stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižā
Kurzeme
6759 Nurmuižas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1594. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Kurzeme
6757 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižā
Kurzeme
6756 Caurbrauktuve ar torni Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižā
Kurzeme
6753 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 16. -19. gs. s. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižā
Kurzeme
6752 Nurmuižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 16. gs. 2.p. 20. gs. s. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižā
Kurzeme
4332 Krāsns - kamīns Māksla Valsts nozīmes 20.gs.s. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas pilī
Kurzeme
4331 Interjera dekoratīvā apdare "zilajā zālē" Māksla Valsts nozīmes 20.gs.s. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas pilī
Kurzeme
4330 Interjera dekoratīvā apdare "mūzikas kabinetā" Māksla Valsts nozīmes 19./20.gs. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas pilī
Kurzeme
4329 Interjera dekoratīvā apdare "kolonnu zālē" Māksla Valsts nozīmes 19.gs. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas pilī
Kurzeme
4328 Griestu dekoratīvā apdare Māksla Valsts nozīmes 20.gs.s. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas pilī
Kurzeme
4323 Kapa plāksne G.un A.Firksiem Māksla Valsts nozīmes 1600. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas luterāņu baznīcā
Kurzeme
4322 Kapa plāksne Bergiem Māksla Valsts nozīmes 1603. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas luterāņu baznīcā
Kurzeme
4321 Kancele Māksla Valsts nozīmes 1687. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas luterāņu baznīcā
Kurzeme
4316 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 1684. 18.gs.Ip. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas luterāņu baznīcā
Kurzeme
4315 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1840. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas luterāņu baznīcā
Kurzeme
4314 Ērģeļu prospekts Māksla Valsts nozīmes 1840. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas luterāņu baznīcā
Kurzeme
4313 Ērģeļu luktu gleznojumi (8) Māksla Valsts nozīmes 17.gs.80.g. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas luterāņu baznīcā
Kurzeme
4311 Baznīcēnu soli ar ģerboņu gleznojumiem (8) Māksla Valsts nozīmes 17.gs. 19.gs.IIc. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas luterāņu baznīcā
Kurzeme
4310 Baznīcēnu soli ar apkalumiem (22) Māksla Valsts nozīmes 17.gs. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas luterāņu baznīcā
Kurzeme
4309 Altāris Māksla Valsts nozīmes 1687. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas luterāņu baznīcā
Kurzeme
4308 Altāra telpas sētiņa Māksla Valsts nozīmes 1687. Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižas luterāņu baznīcā
Kurzeme
2237 Kalnenieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Laucienes pagasts;
uz A no Mežītes pilskalna
Kurzeme
2236 Kapurkalns - senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Laucienes pagasts;
pie Tiltiņiem, DR Mežītes pilskalnam
Kurzeme
2235 Milzu kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Laucienes pagasts;
pie Sapņu ezera
Kurzeme
2234 Mežītes pilskalns ar apmetni Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Laucienes pagasts;
pie Muceniekiem
Kurzeme
2233 Mežītes Elkukalns - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Laucienes pagasts;
pie Mežītes pilskalna iepretim Tiltiņiem
Kurzeme
2228 Odres Velna akmens un ozols - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Laucienes pagasts, Odre;
pie Mežmaliešiem
Kurzeme
2227 Nurmuižas viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Talsu novads, Laucienes pagasts, Lauciene;
Nurmuižā
Kurzeme