Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Laidu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6364 Valtaiķu luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1792. Kuldīgas novads, Laidu pagasts, Valtaiķi;
Kurzeme
6363 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Kuldīgas novads, Laidu pagasts;
Laidu muižā
Kurzeme
6362 Ratnīca - klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Kuldīgas novads, Laidu pagasts;
Laidu muižā
Kurzeme
6361 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Kuldīgas novads, Laidu pagasts;
Laidu muižā
Kurzeme
6360 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Kuldīgas novads, Laidu pagasts;
Laidu muižā
Kurzeme
6359 Laidu muižas ansamblis Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Kuldīgas novads, Laidu pagasts;
Laidu muižā
Kurzeme
3689 Durvju vērtnes (2) Māksla Valsts nozīmes 18.gs.v. Kuldīgas novads, Laidu pagasts;
Vangās, muižas klētī
Kurzeme
3688 Vitrāžas (15) Māksla Valsts nozīmes 20.gs.s. Kuldīgas novads, Laidu pagasts, Valtaiķi;
Valtaiķu luterāņu baznīcā
Kurzeme
3680 Luktas Māksla Valsts nozīmes 1792. Kuldīgas novads, Laidu pagasts, Valtaiķi;
Valtaiķu luterāņu baznīcā
Kurzeme
3678 Kancele Māksla Valsts nozīmes 1792. Kuldīgas novads, Laidu pagasts, Valtaiķi;
Valtaiķu luterāņu baznīcā
Kurzeme
3677 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 1792. Kuldīgas novads, Laidu pagasts, Valtaiķi;
Valtaiķu luterāņu baznīcā
Kurzeme
3676 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1855. Kuldīgas novads, Laidu pagasts, Valtaiķi;
Valtaiķu luterāņu baznīcā
Kurzeme
3675 Ērģeļu prospekts Māksla Valsts nozīmes 1792. Kuldīgas novads, Laidu pagasts, Valtaiķi;
Valtaiķu luterāņu baznīcā
Kurzeme
3674 Baznīcēnu soli Māksla Valsts nozīmes 1792. Kuldīgas novads, Laidu pagasts, Valtaiķi;
Valtaiķu luterāņu baznīcā
Kurzeme
3673 Altāris Māksla Valsts nozīmes 1792. Kuldīgas novads, Laidu pagasts, Valtaiķi;
Valtaiķu luterāņu baznīcā
Kurzeme
1240 Sermites pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Laidu pagasts;
starp Vecmuižām un Paegļiem
Kurzeme
1239 Dižstrautu senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Laidu pagasts;
starp Dižstrautiem un bij. Rudes muižu
Kurzeme
1238 Valtaiķu viduslaiku pils un kapsēta Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Laidu pagasts;
pie Pilskalniem
Kurzeme