Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Kuldīga;

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9105 Tilti pār Alekšupīti (6) Arhitektūra Valsts nozīmes 17.gs., 19.gs. b., 20.gs. Kuldīgas novads, Kuldīga;
Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs (Raiņa ielā, Mucenieku ielā, Pasta ielā, Skolas ielā, pie Kalna ielas un Baznīcas ielā)
Kurzeme
7435 Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 13.-19.gs. Kuldīgas novads, Kuldīga;
pilsētas senākā daļa Ventas kreisajā krastā, ietverot veco tiltu, kas veidojusies, attīstoties apbūvei gar Ventspils, Liepājas un Jelgavas ielām. Grafiskais plāns pielikumā
Kurzeme
1232 Veckuldīgas pilskalns ar senpilsētu Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Kuldīga;
starp Veckuldīgas upīti un Ventu
Kurzeme
1231 Kuldīgas senpilsēta Arheoloģija Valsts nozīmes None Kuldīgas novads, Kuldīga;
centrā
Kurzeme