Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Kuldīga,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9265 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. II. p. Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas iela 17
Kurzeme
9163 Virspilskunga tiesas nams Arhitektūra Valsts nozīmes 18.gs. b., 19.gs. II cet. Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas iela 34;
Kurzeme
9154 Adatu fabrika Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 19. gs. vidus – 1991. Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalpaka iela 1; Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 37; Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalpaka iela 4; Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalpaka iela 2; Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 39, Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalpaka iela
Kurzeme
9009 Dievgalda balustrāde Māksla Valsts nozīmes 18.gs. II puse Kuldīgas novads, Kuldīga, Raiņa iela 6A;
Kurzeme
8722 Kuldīgas Sv. Annas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1899.-1904. Kuldīgas novads, Kuldīga, Dzirnavu iela 12;
Kurzeme
8686 Vecais rātsnams Arhitektūra Valsts nozīmes 17.gs., 18.gs., 1806.g. Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas iela 5;
Kurzeme
8544 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 20.gs.sākums Kuldīgas novads, Kuldīga, Pils iela 5;
Kurzeme
6358 Sv. Trīsvienības katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1640. Kuldīgas novads, Kuldīga, Raiņa iela 6;
Kurzeme
6357 Kuldīgas pils sarga mājiņa Arhitektūra Valsts nozīmes 1735. Kuldīgas novads, Kuldīga, Pils iela 4;
Kurzeme
6356 Pētera kapličas zvanu tornis Arhitektūra Valsts nozīmes 1783. Kuldīgas novads, Kuldīga, Pētera iela 3;
Kurzeme
6355 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 17;
Kurzeme
6354 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1800.-1820. Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalna iela 14;
Kurzeme
6353 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1800.-1820. Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas iela 1;
Kurzeme
6352 Pilsdzirnavas ar iekārtu Arhitektūra Valsts nozīmes 13. gs., 1807., 20. gs. 30. g. Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas iela 36;
Kurzeme
6351 Sv. Katrīnas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1645., 1748., 1808., 1866.,1905., 1968. Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas iela 33;
Kurzeme
6350 Hercoga aptieka, tagad dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 16. -17. gs. Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas iela 10;
Kurzeme
6349 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1630.II.p. Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas iela 7;
Kurzeme
6348 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 1850.-1870. Kuldīgas novads, Kuldīga, 1905. gada iela 12;
Kurzeme
6347 Tilts pār Ventu Arhitektūra Valsts nozīmes 1874. Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalna iela;
gals
Kurzeme
6346 Divu dzīvojamo ēku komplekss Arhitektūra Valsts nozīmes 18.gs.v. Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalna iela 13; Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalna iela 15;
Kurzeme
3665 Sānu altāri (2) Māksla Valsts nozīmes 1777. Kuldīgas novads, Kuldīga, Raiņa iela 6;
Sv. Trīsvienības katoļu baznīcā
Kurzeme
3657 Kancele Māksla Valsts nozīmes 17.gs.b. 18.gs.s. 18.gs.IIp. Kuldīgas novads, Kuldīga, Raiņa iela 6;
Sv. Trīsvienības katoļu baznīcā
Kurzeme
3654 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 18.gs.60.g. 1897. Kuldīgas novads, Kuldīga, Raiņa iela 6;
Sv. Trīsvienības katoļu baznīcā
Kurzeme
3651 Altāris Māksla Valsts nozīmes 18.gs. 1818.-1820. Kuldīgas novads, Kuldīga, Raiņa iela 6;
Sv. Trīsvienības katoļu baznīcā
Kurzeme
3650 Kamīns Māksla Valsts nozīmes 19.gs.b. Kuldīgas novads, Kuldīga, Pils iela 5;
Kurzeme
3649 Kupola gleznojumi Māksla Valsts nozīmes 1871. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 31;
Kuldīgas pareizticīgo baznīcā
Kurzeme
3641 Ikona "Dievmāte" Māksla Valsts nozīmes 1871. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 31;
Kuldīgas pareizticīgo baznīcā
Kurzeme
3638 Cara vārti Māksla Valsts nozīmes 1871. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 31;
Kuldīgas pareizticīgo baznīcā
Kurzeme
3636 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 19.gs.Ic. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 17;
Kurzeme
3635 Cilnis Māksla Valsts nozīmes 1632. Kuldīgas novads, Kuldīga, Liepājas iela 1;
Kurzeme
3634 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 18.gs.b. 19.gs.Ip. Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalna iela 15;
Kurzeme
3633 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 19.gs.s. 19.gs.IIc. Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalna iela 14;
Kurzeme
3632 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 19.gs.IIc. Kuldīgas novads, Kuldīga, Kalna iela 13;
Kurzeme
3631 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 19.gs.IIc. Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas iela 32;
Kurzeme
3630 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 19.gs.Ip. Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas iela 29;
Kurzeme
3629 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 19.gs.Ip. Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas iela 27;
Kurzeme
3628 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 19.gs.IIc. Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas iela 24;
Kurzeme
3627 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 19.gs.IIc. Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas iela 16;
Kurzeme
3626 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 19.gs.s. Kuldīgas novads, Kuldīga, Jelgavas iela 2;
Kurzeme
3625 Vitrāžas (3) Māksla Valsts nozīmes 1939. Kuldīgas novads, Kuldīga, Dzirnavu iela 12;
Sv. Annas luterāņu baznīcā
Kurzeme